MAES metoda

MAES terapija inovativna je, i sveobuhvatna, metoda rada sa djecom sa cerebralnom paralizom i sličnim neuro-razvojnim smetnjama, razvijena od iskusnog fizioterapeuta, Bobath instruktora, Halliwick- i hipo-terapeutaJean-PierreMaesa. Tretman se temelji na procjeni stečenih vještina koje dijete ima i procjeni dosad stečenih obrazaca pokretanja i kvalitete istih kroz analizu djetetova načina pokretanja.Većinom su ti obrasci kvalitetom nedostatni što narušava svakodnevno funkcioniranje djeteta. Kako bi se spriječio daljnji razvoj stereotipnih obrazaca pokretanja MAES terapijom se djetetu daju iskustva pokretanja u raznovrsnim kombinacijama položaja tijela kroz slobodu pokretanja unutar igre kao dijela terapijske intervencije. Kroz MAES tretman dijete se potiče da uči nove obrasce pokretanja koji se temelje na specifičnim senzorno-motoričkim iskustvima i omogućavaju djetetu da na najbolji način iskoristi svoj vlastiti potencijal u nadogradnji svojih vještina.

Ciljevi koji se postižu MAES terapijom su nadogradnja dosad stečenih vještina, učenje i usvajanje kvalitetnijih strategija pokretanja djeteta, te poboljšanje pažnje i koncentracije, kao i strukturiranje igre kroz koju djeca uče o svakodnevnom životu. Kako bi se ti ciljevi ispunili MAES terapijski pristup nudi širenje repertoara bazičnih motoričkih vještina djeteta u motoričkim zadacima unutar igre, koja nije izrazito zahtjevna, ali omogućuje djetetu slobodu i eksperimentiranje sa različitim kombinacijama i smjerovima pokreta. MAES terapijski pristup omogućava djetetu da otkrije i razvije različite obrasce pokretanja u sigurnoj okolini,sa visokom razinom potpore, niskom razinom zahtjevnosti zadatka i smanjenim mogućim posljedicama.

Takav početak daje izvrsnu podlogu za uvođenje kompleksnijih zadataka koje dijete lakše savladava i razvija dalje svoje potencijale koristeći različite kombinacije prethodno usvojenih bazičnih motoričkih aktivnosti.

Novosti i obavijesti

Intenzivni Schroth program 2020.
  • 07.02.2020.
  • održati ćemo ove godine u terminu od 29.06.-11.07. 2020. Trodimenzionalna terapija skolioza, kifoza i ostalih deformacija kralješnice po Katharini Schroth u trajanju od 12dana, 4 h dnevno.
  • Detaljnije
Ljetni intenzivni Schroth program 2019.
Ljetni intenzivni Schroth program 2019.
  • 16.01.2019.
  • Tradicionalni, intenzivni Schroth program u terminu od 24.06.-06.07.2019. Svakodnevno od 9-13h.
  • Detaljnije
Sve novosti

Privatna praksa fizikalne terapije
Sanja Petrač, bacc. physioth.

Croatia, 49217 Krapinske toplice, A. Mihanovića 28
098/ 754 459, 049/ 233 516
e-pošta:


Gdje smo
Kliknite na vašu lokaciju kako bismo izračunali najkraći put i vrijeme putovanja do nas.