Manualna terapija za djecu

Što je manualna terapija za djecu?

Manualna terapija je terapijski koncept na neurofiziološkoj osnovi. Kao takva povezuje se s fiziologijom, patofiziologijom i prevencijom reverzibilnih funkcionalnih poremećaja lokomotornog sustava. Manualna terapija za djecu je sastavni dio manualne terapije. Manualni terapeut provodi terapiju kod dojenčadi, male djece i djece školske dobi sa senzomotoričkim poremećajima, ograničenjima pokretljivosti zglobova ( tkz. blokade) te segmentalnih i perifernih artikularnih disfunkcija.

Manualna terapija se ne provodi kao zasebna terapija, već kao izvrstan dodatak osnovnoj terapijskoj metodi po kojoj se tretira dijete (npr. Bobath, Vojta, Schroth).

Indikacije za manualnu terapiju kod djece

 • KISS- Syndrom ( Kopfgelenk-induzierte – Symmetrie - Störung) – poremećaj prirodnog rasta i razvojnog procesa kod djece koji utjeće na funkcionalnu, perceptivnu, kognitivnu i motoričku interakciju individue i bazira se primarno na lokalnoj, artrogenoj disfunkciji u području gornje vratne kralješnice
 • Schreiebabys („plačljive bebe)
 • Djeca sa ADHD Syndromom
 • Djeca sa razvojnim poremećajima ( motorički, socijalni, govorni, komunikacijski itd.)
 • Djeca sa deformacijama kralješnice ( skolioze, kifoze), deformacijama stopala, deformacijama grudnog koša
 • Djeca sa respiratornim oboljenjima ( cistična fibroza, bronhijalna astma)

Novosti i obavijesti

Intenzivni Schroth program 2020.
 • 07.02.2020.
 • održati ćemo ove godine u terminu od 29.06.-11.07. 2020. Trodimenzionalna terapija skolioza, kifoza i ostalih deformacija kralješnice po Katharini Schroth u trajanju od 12dana, 4 h dnevno.
 • Detaljnije
Ljetni intenzivni Schroth program 2019.
Ljetni intenzivni Schroth program 2019.
 • 16.01.2019.
 • Tradicionalni, intenzivni Schroth program u terminu od 24.06.-06.07.2019. Svakodnevno od 9-13h.
 • Detaljnije
Sve novosti

Privatna praksa fizikalne terapije
Sanja Petrač, bacc. physioth.

Croatia, 49217 Krapinske toplice, A. Mihanovića 28
098/ 754 459, 049/ 233 516
e-pošta:


Gdje smo
Kliknite na vašu lokaciju kako bismo izračunali najkraći put i vrijeme putovanja do nas.